CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CR

CR GROUP

CR GROUP thành lập vào ngày 01/02/2010, tiền thân là công ty TNHH TMDV Lê Nguyên. Suốt quá trình xây dựng và phát triển, đội ngũ lãnh đạo cũng như nhân viên luôn mang trong mình ý chí và tinh thần thép vượt qua bao khó khăn và ngày một khẳng định thương hiệu vững chắc trên thương trường với các hoạt động kinh doanh đa nghành.

Do nhu cầu mở rộng phát triển quy mô ngày chuyên nghiệp hơn, công ty chuyển đăng ký thành công ty Cổ Phần lấy tên là Công ty cổ phần đầu tư CR (CR GROUP) vào ngày 12/12/2016. Mở rộng thêm nhiều nghành nghề lĩnh vực kinh doanh mới với mục tiêu hướng tới phát triển thành một tập đoàn đa lĩnh vực.

Với tiêu chí góp một phần công sức vào công cuộc xây dựng đổi mới phát triển đất nước, hoà nhập vào các xu thế mới của nghành công nghiệp 4.0 và mong muốn tạo ra nhiều đột phá mang tính lợi ích giá trị cho cộng đồng và xã hội.

Hàng năm, công ty đóng góp một phần nào vào ngân sách nhà nước thông qua các nghĩa vụ về thuế đồng thời góp phần giải quyết lượng công ăn việc làm cho cán bộ, công nhân viên cũng như cộng tác viên làm việc tại công ty. Với Slogan: “Hội tụ nguồn lực, phát triển cộng đồng”. Chúng tôi luôn giữ mãi tinh thần lấy lợi ích cộng đồng làm gốc và không bao giờ đặt ra giới hạn phát triển cho doanh nghiệp của mình.

TỔNG QUAN CÔNG TY

Thêm tổng quan trong cài đặt theme mở rộng

HỘI ĐỒNG SÁNG LẬP

Hội đồng sáng lập
Thêm nội dung Hội Đồng Sáng Lập trong cài đặt theme mở rộng

QUY CHẾ-VĂN HOÁ CÔNG TY

TẦM NHÌN, SỨ MỆNH VÀ GIÁ TRỊ CỐT LÕI