LAO ĐỘNG THỜI VỤ HÀN QUỐC

a. Đối tượng và điều kiện:  Nam/nữ 22- 50 tuổi. Bằng cấp: Không yêu cầu bằng cấp. Ngoại ngữ: Không yêu cầu bằng (chỉ cần biết giao tiếp cơ bản). … Đọc tiếp LAO ĐỘNG THỜI VỤ HÀN QUỐC