LAO ĐỘNG HÀN QUỐC DIỆN THẠC SĨ VỪA HỌC VỪA LÀM

Ứng Viên sẽ học mỗi tuần một buổi 3 giờ, thời gian còn lại được đi làm. a. Đối tượng và điều kiện:  Nam/nữ: 20-38 tuổi.  Bằng cấp: Đại Học … Đọc tiếp LAO ĐỘNG HÀN QUỐC DIỆN THẠC SĨ VỪA HỌC VỪA LÀM