Bất động sản
Xây dựng
Xuất khẩu lao động
Học viện đầu tư

Các chương trình định cư Canada 2020

Các chương trình định cư Canada được thiết kế để thu hút di dân nhằm mục đích đóng góp cho sự phát triển và thịnh vượng chung của Canada. Định cư Canada bao gồm nhiều loại visa Canada cho nhiều đối tượng như các ứng viên có tay nghề và trình độ Anh/Pháp ngữ, các doanh nhân hoặc nhà đầu tư thành đạt hoặc những người đang có người thân hoặc bạn bè/họ hàng xa đang sinh sống tại Canada.

Các visa định cư Canada được chia thành nhiều nhóm:

  • Định cư Canada diện tay nghề
  • Định cư Canada diện doanh nhân và đầu tư
  • Định cư Canada diện lao động
  • Định cư Canada diện bảo lãnh gia đình
  • Định cư Canada diện visa du học
  • Các loại visa tạm trú: thăm thân, du lịch, công tác, chữa bệnh…

Sau đây là danh sách các chương trình định cư Canada:

Định cư diện tay nghề Định cư diện doanh nhân và Đầu tư
Tay nghề Liên bang Chương trình Liên bang
Tay nghề Liên bang nhóm Kỹ năng Chương trình Thử nghiệm Nhà đầu tư định cư Vốn liên doanh (Tạm dừng)
Tay nghề liên bang nhóm ngành Thợ Chương trình Startup Visa (Liên bang)
Tay nghề Liên bang nhóm Kinh nghiệm Chương trình Self-employed Visa (Liên bang)
Tay nghề tỉnh bang Doanh nhân và đầu tư tỉnh bang
Tay nghề Ontario Doanh nhân Ontario
Tay nghề Quebec Doanh nhân Quebec (đã đóng)
Tay nghề Alberta Nhà đầu tư Quebec
Tay nghề British Columbia Doanh nhân British Columbia
Tay nghề Manitoba Doanh nhân Manitoba
Tay nghề New Brunswick Doanh nhân New Brunswick (tạm dừng)
Tay nghề Newfoundland và Labrador Doanh nhân Newfoundland và Labrador
Tay nghề Nova Scotia Doanh nhân Nova Scotia
Tay nghề Saskatchewan Doanh nhân Saskatchewan
Tay nghề  Yukon Doanh nhân Yukon
Tay nghề Prince Edward Island Doanh nhân Prince Edward Island
Tay nghề Northwest Territories and Nunavut Doanh nhân Northwest Territories and Nunavut
Visa lao động Visa đoàn tụ gia đình
Bảo lãnh vợ/chồng và con phụ thuộc
Bảo lãnh cha mẹ
Bảo lãnh con mồ côi và quan hệ khác
Visa du học Visa du lịch, thăm thân, công tác, chữa bệnh

© CRGROUP.VN ALL RIGHTS RESERVED