1. QUY CHẾ VĂN HÓA QUYỀN LỢI NGHĨA VỤ NHÂN VIÊN:

 • Tuyệt đối tôn trọng Ban lãnh đạo và Thành viên cổ đông cũng như Thành viên hợp tác.
 • Coi đối tác các dự án như chính những chủ dự án.
 • Làm đúng chức năng nhiệm vụ được giao phó.
 • Vui vẻ, hoà đồng, thật thà, thân thiện.
 • Được hưởng quyền lợi và có trách nhiệm hoàn thành công việc như quy định trên hợp đồng lao động.

2. QUY CHẾ VĂN HÓA ĐỐI TÁC HỢP TÁC

 • Hợp tác trên tinh thần tôn trọng, hòa đồng, kết nối hổ trợ, giúp đỡ lẫn nhau cùng xây dựng và phát triển.
 • Tư tưởng, văn hoá, thái độ nhân văn, nghiêm túc tôn trọng lẫn nhau trong suốt quá trình hợp tác.
 • Không phân biệt đối xử cấp bậc, địa vị trên dưới, nhân viên cũng như ban lãnh đạo.
 • Có tinh thần biết ơn, cảm thông và sẻ chia đối với Hội đồng sáng lập, ban lãnh đạo, người đi trước và người đồng hành.

3. QUY CHẾ VĂN HÓA BAN LÃNH ĐẠO

 • Đặt chữ Tâm lên hàng đầu trong mọi hoạt động.
 • Đồng nhất hợp nhất trong tư tưởng lãnh đạo và dẫn dắt phát triển.
 • Tôn trọng đối tác trên tinh thần hợp tác nhân văn.
 • Hướng về cộng đồng và xây dựng giá trị nhân văn cho cộng đồng.
 • Đặt quyền lợi của cộng đồng lên trên hết.
 • Lắng nghe, thấu hiểu và tôn trọng mọi ý kiến của cộng đồng thành viên, nhân viên cũng như khách hàng.
 • Luôn hướng tới sự hoàn thiện từng cá nhân lãnh đạo và hoàn thiện công ty mỗi ngày.
 • Kiên quyết đến cùng, sáng suốt phân minh để dẫn dắt công ty đạt được những thành quả tốt nhất.
 • Lãnh đạo trên tinh thần cho đi không nề hà vất vả và quản ngại khó khăn.

Mọi hình thức vi phạm quy chế cũng như văn hóa của công ty sẽ được nhắc nhở, khiển trách, kiểm điểm, kỹ luật hoặc xử lý ở hình thức nặng hơn tùy theo mức độ vi phạm quy định cũng như quy chế văn hóa hợp tác của công ty.

            KỶ LUẬT LÀ SỨC MẠNH CỦA DOANH NGHIỆP

SHARE