QUY CHẾ-VĂN HOÁ CÔNG TY

 

NHÂN VIÊN

 • Tôn trọng Ban lãnh đạo và Thành viên cổ đông.
 • Coi đối tác các dự án như chính những chủ dự án.
 • Làm đúng chức năng nhiệm vụ được giao phó.
 • Vui vẻ, hoà đồng, thật thà, thân thiện.
 • Được hưởng quyền lợi và có trách nhiệm hoàn thành công việc như quy định trên hợp đồng lao động.

ĐỐI TÁC HỢP TÁC

 • Hợp tác trên tinh thần tôn trọng, hòa đồng, kết nối hổ trợ, giúp đỡ lẫn nhau cùng xây dựng và phát triển.
 • Tư tưởng, văn hoá, thái độ nhân văn, nghiêm túc tôn trọng lẫn nhau trong suốt quá trình hợp tác.
 • Không phân biệt đối xử cấp bậc, địa vị trên dưới, nhân viên cũng như ban lãnh đạo.
 • Có tinh thần biết ơn, cảm thông và sẻ chia đối với Hội đồng sáng lập, ban lãnh đạo, người đi trước và người đồng hành.

BAN LÃNH ĐẠO

 • Đặt chữ Tâm lên hàng đầu trong mọi hoạt động.
 • Đồng nhất hợp nhất trong tư tưởng lãnh đạo và dẫn dắt phát triển.
 • Tôn trọng đối tác trên tinh thần hợp tác nhân văn.
 • Hướng về cộng đồng và xây dựng giá trị nhân văn cho cộng đồng.
 • Đặt quyền lợi của cộng đồng lên trên hết.
 • Lắng nghe, thấu hiểu và tôn trọng mọi ý kiến của cộng đồng thành viên, nhân viên cũng như khách hàng.
 • Luôn hướng tới sự hoàn thiện từng cá nhân lãnh đạo và hoàn thiện công ty mỗi ngày.
 • Kiên quyết đến cùng, sáng suốt phân minh để dẫn dắt công ty đạt được những thành quả tốt nhất.
 • Lãnh đạo trên tinh thần cho đi không nề hà vất vả và quản ngại khó khăn.