PHÁT TRIỂN CÙNG CR CONNECT

CHÍNH SÁCH HỢP TÁC PHÁT TRIỂN DỰ ÁN CR CONNECT TRÊN TOÀN QUỐC
GIAI ĐOẠN I
 
 
1. PHÁT TRIỂN HỆ SINH THÁI (KẾT NỐI CÁC CƠ SỞ KINH DOANH)
Một hợp đồng ký kết với một cơ sở kinh doanh là 3 triệu đồng có hiệu lực hợp tác 3 năm. 
– Người kết nối giới thiệu ký được 1 hợp đồng được thưởng thù lao 500.000 đồng. 
– Mỗi tháng giới thiệu ký kết trên 5 hợp đồng được thưởng thêm 100.000 đồng/1 hợp đồng = 600.000/1 hợp đồng.
– Mỗi tháng giới thiệu ký kết trên 10 hợp đồng thưởng thêm 200.000/1 hợp đồng = 700.000 đồng/1 hợp đồng. 
– Đại diện thị trường tỉnh/thành phố/khu vực (có địa chỉ giao dịch máy và thẻ tại thị trường đó) được hưởng 1000.000/1 hợp đồng. Có thể tuyển các tư vấn viên hợp tác kết nối như trên và được hưởng chênh lệch từ 200.000 đồng -500.000 đồng/ 1 hợp đồng so với các cấp nói trên do mình tuyển dụng.
 
2. CHÍNH SÁCH PHÂN PHỐI THẺ: Một thẻ thành viên có giá 500.000 đồng/3 năm. 
– Cộng tác viên, kết nối người mua thẻ. Chiết khấu 100.000/thẻ. 
– Nhập trên 5 thẻ/lần có chiết khấu là 130.000 đồng/thẻ. 
– Nhập trên 20 thẻ/lần có chiết khấu là 160.000 đồng/thẻ. 
– Đứng đại diện thị trường tỉnh/thành phố có địa chỉ giao thẻ, nhập trên 50 thẻ/lần có giá chiết khấu là 190.000 đồng/thẻ (có thể đặt cọc nhận số lượng lớn thẻ để phân phối).
– Đứng đại diện thị trường tỉnh/thành phố có địa chỉ giao thẻ, nhập trên 100 thẻ/lần có giá chiết khấu là 220.000 đồng/thẻ (có thể đặt cọc nhận số lượng lớn thẻ để phân phối).
Các cấp phân phối có thể tự mở tư vấn viên, cộng tác viên và hoạt động đội nhóm riêng của mình. Trừ cấp đại diện thị trường tại các tỉnh thành khu vực là duy nhất. 
 
* MỌI CHỊ TIẾT LIÊN HỆ:
– Tổng công ty: 02363.640586 – 0905.123.011.
– Tư vấn hỏi đáp miền Trung: 0967.123.011 (Bà Hồ Thị Trang).
– GĐKV miền Nam: 012.2435.2435 (Ông Lê Quý Trung).