Từ 19/4/2017, danh sách ngành nghề ngắn hạn (STSOL) sẽ thay thế danh mục “Danh sách nghề nghiệp có kỹ năng bảo lãnh” (CSOL) trước đây.

Bạn phải chỉ định một nghề trong Danh sách kết hợp những nghề có kỹ năng đủ tiêu chuẩn nếu bạn đang nộp đơn cho bất kỳ diện visa nào dưới đây:

  • Để cử bởi nhà tuyển dụng (visa 186) – Dòng trực tiếp (Direct Entry Stream)
  • Visa tay nghề được bang đề cử (visa 190)
  • Thị thực tay nghề khu vực (tạm thời) (visa 489) – nếu được Chính phủ Tiểu Bang hoặc Lãnh Thổ đề cử
  • Thị thực tạm thời (Có kỹ năng) (visa TSS)
  • Thị thực đào tạo (visa 407)

Danh sách ngành nghề ngắn hạn (STSOL) 

Occupation

ANZSCO Code

List

Visa subclasses (streams or type)

Assessing Authority

Accommodation and Hospitality Managers nec

141999

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

VETASSESS

Acupuncturist

252211

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

Chinese Medicine Board of Australia

Advertising Manager

131113

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

AIM

Advertising Specialist

225111

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

VETASSESS

Aircraft Maintenance Engineer (Avionics)

323111

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

TRA

Aircraft Maintenance Engineer (Mechanical)

323112

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

TRA

Aircraft Maintenance Engineer (Structures)

323113

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

TRA

Ambulance Officer

411111

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

VETASSESS

Anaesthetic Technician

311211

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

VETASSESS

Anaesthetist

253211

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

MedBA

Animal Attendants and Trainers nec

361199

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)*

VETASSESS

Apiarist

121311

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)*

VETASSESS

Aquaculture Farmer

121111

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)*

VETASSESS

Arborist

362212

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

TRA

Architectural Draftsperson

312111

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

VETASSESS

Architectural, Building and Surveying Technicians nec

312199

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

VETASSESS

Art Teacher (Private Tuition)

249211

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

VETASSESS

Artistic Director

212111

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

VETASSESS

Arts Administrator or Manager

139911

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

VETASSESS

Baker

351111

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)*

TRA

Beef Cattle Farmer

121312

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)*

VETASSESS

Book or Script Editor

212212

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

VETASSESS

Building Inspector

312113

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

VETASSESS

Business Machine Mechanic

342311

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

TRA

Butcher or Smallgoods Maker

351211

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

TRA

Cabler (Data and Telecommunications)

342411

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

TRA

Cafe or Restaurant Manager

141111

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)*

VETASSESS

Camera Operator (Film, Television or Video)

399512

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

TRA

Cardiac Technician

311212

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

VETASSESS

Careers Counsellor

272111

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

VETASSESS

Cartographer

232213

MLTSSL

186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)

VETASSESS

Chemical Plant Operator

399211

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

TRA

Chemistry Technician

311411

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

VETASSESS

Commodities Trader

222111

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

VETASSESS

Community Worker

411711

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

ACWA

Company Secretary

221211

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

VETASSESS

Complementary Health Therapists nec

252299

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

VETASSESS

Conference and Event Organiser

149311

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)*

VETASSESS

Contract Administrator

511111

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

VETASSESS

Cook

351411

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)*

TRA

Copywriter

212411

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

VETASSESS

Corporate Services Manager

132111

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)*

VETASSESS

Cotton Grower

121211

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)*

VETASSESS

Counsellors nec

272199

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

VETASSESS

Crop Farmers nec

121299

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)*

VETASSESS

Customer Service Manager

149212

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)*

VETASSESS

Dairy Cattle Farmer

121313

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)*

VETASSESS

Dance Teacher (Private Tuition)

249212

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

VETASSESS

Dancer or Choreographer

211112

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

VETASSESS

Database Administrator

262111

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

ACS

Dental Specialist

252311

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

ADC

Dental Technician

411213

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

TRA

Dentist

252312

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

ADC

Dietitian

251111

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

DAA

Director (Film, Television, Radio or Stage)

212312

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

VETASSESS

Disabilities Services Officer

411712

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

VETASSESS

Diversional Therapist

411311

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

VETASSESS

Diving Instructor (Open Water)

452311

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

VETASSESS

Dog Handler or Trainer

361111

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

VETASSESS

Dressmaker or Tailor

393213

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

TRA

Drug and Alcohol Counsellor

272112

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

VETASSESS

Earth Science Technician

311412

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

VETASSESS

Education Adviser

249111

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

VETASSESS

Education Managers nec

134499

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

VETASSESS

Enrolled Nurse

411411

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

ANMAC

Facilities Manager

149913

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)*

VETASSESS

Family and Marriage Counsellor

272113

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

VETASSESS

Family Support Worker

411713

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

VETASSESS

Farrier

322113

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

TRA

Fashion Designer

232311

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

VETASSESS

Film and Video Editor

212314

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

VETASSESS

Finance Broker

222112

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

VETASSESS

Finance Manager

132211

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

CAANZ/CPAA/IPA

Financial Brokers nec

222199

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

VETASSESS

Financial Dealers nec

222299

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

VETASSESS

Financial Investment Adviser

222311

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

VETASSESS

Financial Investment Manager

222312

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

VETASSESS

Financial Market Dealer

222211

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

VETASSESS

Florist

362111

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

TRA

Flower Grower

121212

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)*

VETASSESS

Footballer

452411

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

VETASSESS

Fruit or Nut Grower

121213

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)*

VETASSESS

Furniture Finisher

394211

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

TRA

Gallery or Museum Curator

224212

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

VETASSESS

Gardener (General)

362211

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

TRA

Geologist

234411

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

VETASSESS

Grain, Oilseed or Pasture Grower

121214

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)*

VETASSESS

Grape Grower

121215

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)*

VETASSESS

Graphic Designer

232411

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

VETASSESS

Greenkeeper

362311

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

TRA

Gymnastics Coach or Instructor

452312

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

VETASSESS

Hairdresser

391111

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

TRA

Hardware Technician

313111

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

TRA

Health and Welfare Services Managers nec

134299

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

VETASSESS

Health Diagnostic and Promotion Professionals nec

251999

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

VETASSESS

Health Information Manager

224213

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

VETASSESS

Health Promotion Officer

251911

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

VETASSESS

Horse Riding Coach or Instructor

452313

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

VETASSESS

Hospital Pharmacist

251511

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

APharmC

Hotel or Motel Manager

141311

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)*

VETASSESS

Human Resource Manager

132311

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

AIM

ICT Account Manager

225211

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

VETASSESS

ICT Business Development Manager

225212

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

VETASSESS

ICT Customer Support Officer

313112

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

TRA

ICT Managers nec

135199

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

ACS

ICT Project Manager

135112

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

ACS

ICT Quality Assurance Engineer

263211

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

ACS

ICT Sales Representative

225213

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

VETASSESS

ICT Support and Test Engineers nec

263299

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

ACS

ICT Support Engineer

263212

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

ACS

ICT Support Technicians nec

313199

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

TRA

ICT Systems Test Engineer

263213

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

ACS

ICT Trainer

223211

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

ACS

Illustrator

232412

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

VETASSESS

Industrial Designer

232312

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

VETASSESS

Industrial Pharmacist

251512

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

VETASSESS

Information and Organisation Professionals nec

224999

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

VETASSESS

Insurance Agent

611211

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

VETASSESS

Insurance Broker

222113

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

VETASSESS

Insurance Loss Adjuster

599612

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

VETASSESS

Intensive Care Ambulance Paramedic

411112

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

VETASSESS

Interior Designer

232511

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

VETASSESS

Interpreter

272412

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

NAATI

Jeweller

399411

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

TRA

Jewellery Designer

232313

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

VETASSESS

Journalists and Other Writers nec

212499

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

VETASSESS

Judicial and Other Legal Professionals nec

271299

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

VETASSESS

Laboratory Manager

139913

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

VETASSESS

Landscape Gardener

362213

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

TRA

Librarian

224611

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

VETASSESS

Library Technician

399312

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

VETASSESS

Life Science Technician

311413

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

VETASSESS

Livestock Farmers nec

121399

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)*

VETASSESS

Make Up Artist

399514

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

TRA

Manufacturer

133411

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

VETASSESS

Marketing Specialist

225113

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)*

VETASSESS

Massage Therapist

411611

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)*

VETASSESS

Mathematician

224112

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

VETASSESS

Meat Inspector

311312

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

VETASSESS

Mechanical Engineering Technician

312512

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)*

TRA

Medical Laboratory Technician

311213

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

AIMS

Medical Technicians nec

311299

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

VETASSESS

Metal Fitters and Machinists nec

323299

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

TRA

Metallurgical or Materials Technician

312912

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

VETASSESS

Middle School Teacher

241311

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

AITSL

Mine Deputy

312913

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

VETASSESS

Minister of Religion

272211

STSOL

407

VETASSESS

Mixed Crop and Livestock Farmer

121411

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)*

VETASSESS

Mixed Crop Farmer

121216

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)*

VETASSESS

Mixed Livestock Farmer

121317

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)*

VETASSESS

Music Director

211212

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

VETASSESS

Music Professionals nec

211299

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

VETASSESS

Music Teacher (Private Tuition)

249214

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

VETASSESS

Naturopath

252213

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

VETASSESS

Network Administrator

263112

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

ACS

Network Analyst

263113

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

ACS

Newspaper or Periodical Editor

212412

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

VETASSESS

Nurse Educator

254211

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

ANMAC

Nurse Manager

254311

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

ANMAC

Nurse Researcher

254212

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

ANMAC

Nutritionist

251112

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

VETASSESS

Occupational Health and Safety Adviser

251312

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

VETASSESS

Organisation and Methods Analyst

224712

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

VETASSESS

Orthoptist

251412

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

VETASSESS

Other Sports Coach or Instructor

452317

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

VETASSESS

Pastrycook

351112

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)*

TRA

Patents Examiner

224914

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

VETASSESS

Performing Arts Technicians nec

399599

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

VETASSESS

Pharmacy Technician

311215

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

VETASSESS

Photographer

211311

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

VETASSESS

Pig Farmer

121318

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)*

VETASSESS

Poultry Farmer

121321

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)*

VETASSESS

Power Generation Plant Operator

399213

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

TRA

Precision Instrument Maker and Repairer

323314

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

TRA

Primary Products Inspectors nec

311399

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

VETASSESS

Primary School Teacher

241213

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

AITSL

Print Finisher

392111

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

TRA

Print Journalist

212413

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

VETASSESS

Printing Machinist

392311

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

TRA

Private Tutors and Teachers nec

249299

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

VETASSESS

Production Manager (Forestry)

133511

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

VETASSESS

Production Manager (Manufacturing)

133512

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

VETASSESS

Production Manager (Mining)

133513

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

VETASSESS

Program Director (Television or Radio)

212315

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

VETASSESS

Program or Project Administrator

511112

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

VETASSESS

Psychotherapist

272314

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

VETASSESS

Public Relations Professional

225311

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

VETASSESS

Quality Assurance Manager

139914

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

VETASSESS

Records Manager

224214

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

VETASSESS

Recreation Officer

272612

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

VETASSESS

Recruitment Consultant

223112

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)*

VETASSESS

Rehabilitation Counsellor

272114

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

VETASSESS

Research and Development Manager

132511

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

VETASSESS

Resident Medical Officer

253112

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

MedBA

Residential Care Officer

411715

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

VETASSESS

Retail Buyer

639211

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)*

VETASSESS

Retail Pharmacist

251513

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

APharmC

Rheumatologist

253323

MLTSSL

186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)

MedBA

Roof Plumber

334115

MLTSSL

186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)

TRA

Roof Tiler

333311

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

TRA

Safety Inspector

312611

Regional

407, 489 (S/T), TSS (M)*

VETASSESS

Sales and Marketing Manager

131112

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)*

AIM

School Principal

134311

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

VETASSESS

Science Technicians nec

311499

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

VETASSESS

Sheep Farmer

121322

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)*

VETASSESS

Signwriter

399611

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

TRA

Snowsport Instructor

452314

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

VETASSESS

Social Professionals nec

272499

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

VETASSESS

Software Tester

261314

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

ACS

Sound Technician

399516

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

TRA

Specialist Managers nec

139999

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

VETASSESS

Sports Development Officer

452321

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

VETASSESS

Sportspersons nec

452499

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

VETASSESS

Stage Manager

212316

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

VETASSESS

Stockbroking Dealer

222213

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

VETASSESS

Student Counsellor

272115

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

VETASSESS

Sugar Cane Grower

121217

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)*

VETASSESS

Supply and Distribution Manager

133611

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)*

AIM

Swimming Coach or Instructor

452315

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

VETASSESS

Systems Administrator

262113

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

ACS

Teacher of English to Speakers of Other Languages

249311

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

VETASSESS

Technical Director

212317

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

VETASSESS

Technical Sales Representatives nec

225499

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)*

VETASSESS

Technical Writer

212415

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

VETASSESS

Telecommunications Linesworker

342413

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

TRA

Television Journalist

212416

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

VETASSESS

Tennis Coach

452316

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

VETASSESS

Textile, Clothing and Footwear Mechanic

323215

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

TRA

Toolmaker

323412

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

TRA

Traditional Chinese Medicine Practitioner

252214

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

Chinese Medicine Board of Australia

Transport Company Manager

149413

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)*

VETASSESS

Upholsterer

393311

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

TRA

Urban and Regional Planner

232611

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

VETASSESS

Vegetable Grower

121221

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)*

VETASSESS

Vehicle Body Builder

324211

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

TRA

Vehicle Trimmer

324212

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

TRA

Veterinary Nurse

361311

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

VETASSESS

Video Producer

212318

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

VETASSESS

Visual Arts and Crafts Professionals nec

211499

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

VETASSESS

Watch and Clock Maker and Repairer

323316

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

TRA

Web Administrator

313113

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

ACS

Web Designer

232414

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

VETASSESS

Web Developer

261212

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

ACS

Welfare Worker

272613

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

ACWA

Wood Machinist

394213

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

TRA

Wood Machinists and Other Wood Trades Workers nec

394299

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

TRA

Youth Worker

411716

STSOL

190, 407, 489 (S/T), TSS (S)

ACWA

1/7/2017:

Short‑term Skilled Occupation List

Item

Column 1

Occupation

Column 2

ANZSCO code

Column 3

Assessing authority

Column 4

Specified for only certain classes (see subsection (2))

1

aquaculture farmer

121111

VETASSESS

Y

2

cotton grower

121211

VETASSESS

Y

3

flower grower

121212

VETASSESS

Y

4

fruit or nut grower

121213

VETASSESS

Y

5

grain, oilseed or pasture grower (Aus) / field crop grower (NZ)

121214

VETASSESS

Y

6

grape grower

121215

VETASSESS

Y

7

mixed crop farmer

121216

VETASSESS

Y

8

sugar cane grower

121217

VETASSESS

Y

9

vegetable grower (Aus) / market gardener (NZ)

121221

VETASSESS

Y

10

crop farmers (nec)

121299

VETASSESS

Y

11

apiarist

121311

VETASSESS

Y

12

beef cattle farmer

121312

VETASSESS

Y

13

dairy cattle farmer

121313

VETASSESS

Y

14

horse breeder

121316

VETASSESS

Y

15

mixed livestock farmer

121317

VETASSESS

Y

16

pig farmer

121318

VETASSESS

Y

17

poultry farmer

121321

VETASSESS

Y

18

sheep farmer

121322

VETASSESS

Y

19

livestock farmers (nec)

121399

VETASSESS

Y

20

mixed crop and livestock farmer

121411

VETASSESS

Y

21

sales and marketing manager

131112

AIM

 

22

advertising manager

131113

AIM

 

23

corporate services manager

132111

VETASSESS

 

24

finance manager

132211

(a) CPAA; or

(b) IPA; or

(c) CAANZ

 

25

human resource manager

132311

AIM

 

26

research and development manager

132511

VETASSESS

 

27

manufacturer

133411

VETASSESS

 

28

production manager (forestry)

133511

VETASSESS

Y

29

production manager (manufacturing)

133512

VETASSESS

 

30

production manager (mining)

133513

VETASSESS

 

31

supply and distribution manager

133611

AIM

 

32

health and welfare services managers (nec)

134299

VETASSESS

 

33

school principal

134311

VETASSESS

 

34

education managers (nec)

134499

VETASSESS

 

35

ICT project manager

135112

ACS

 

36

ICT managers (nec)

135199

ACS

 

37

arts administrator or manager

139911

VETASSESS

 

38

laboratory manager

139913

VETASSESS

 

39

quality assurance manager

139914

VETASSESS

 

40

specialist managers (nec) except:

(a) ambassador; or

(b) archbishop; or

(c) bishop

139999

VETASSESS

 

41

cafe or restaurant manager

141111

VETASSESS

 

42

hotel or motel manager

141311

VETASSESS

 

43

accommodation and hospitality managers (nec)

141999

VETASSESS

 

44

hair or beauty salon manager

142114

VETASSESS

 

45

post office manager

142115

VETASSESS

 

46

fitness centre manager

149112

VETASSESS

 

47

sports centre manager

149113

VETASSESS

 

48

customer service manager

149212

VETASSESS

 

49

conference and event organiser

149311

VETASSESS

 

50

transport company manager

149413

VETASSESS

 

51

facilities manager

149913

VETASSESS

 

52

dancer or choreographer

211112

VETASSESS

 

53

music director

211212

VETASSESS

 

54

music professionals (nec)

211299

VETASSESS

 

55

photographer

211311

VETASSESS

 

56

visual arts and crafts professionals (nec)

211499

VETASSESS

 

57

artistic director

212111

VETASSESS

 

58

book or script editor

212212

VETASSESS

 

59

director (film, television, radio or stage)

212312

VETASSESS

 

60

film and video editor

212314

VETASSESS

 

61

program director (television or radio)

212315

VETASSESS

 

62

stage manager

212316

VETASSESS

 

63

technical director

212317

VETASSESS

 

64

video producer

212318

VETASSESS

 

65

copywriter

212411

VETASSESS

 

66

newspaper or periodical editor

212412

VETASSESS

 

67

print journalist

212413

VETASSESS

 

68

technical writer

212415

VETASSESS

 

69

television journalist

212416

VETASSESS

 

70

journalists and other writers (nec)

212499

VETASSESS

 

71

company secretary

221211

VETASSESS

 

72

commodities trader

222111

VETASSESS

 

73

finance broker

222112

VETASSESS

 

74

insurance broker

222113

VETASSESS

 

75

financial brokers (nec)

222199

VETASSESS

 

76

financial market dealer

222211

VETASSESS

 

77

stockbroking dealer

222213

VETASSESS

 

78

financial dealers (nec)

222299

VETASSESS

 

79

financial investment adviser

222311

VETASSESS

 

80

financial investment manager

222312

VETASSESS

 

81

recruitment consultant

223112

VETASSESS

 

82

ICT trainer

223211

ACS

 

83

mathematician

224112

VETASSESS

 

84

gallery or museum curator

224212

VETASSESS

 

85

health information manager

224213

VETASSESS

 

86

records manager

224214

VETASSESS

 

87

librarian

224611

VETASSESS

 

88

management consultant

224711

VETASSESS

 

89

organisation and methods analyst

224712

VETASSESS

 

90

patents examiner

224914

VETASSESS

 

91

information and organisation professionals (nec)

224999

VETASSESS

 

92

advertising specialist

225111

VETASSESS

 

93

marketing specialist

225113

VETASSESS

 

94

ICT account manager

225211

VETASSESS

 

95

ICT business development manager

225212

VETASSESS

 

96

ICT sales representative

225213

VETASSESS

 

97

public relations professional

225311

VETASSESS

 

98

technical sales representatives (nec) including education sales representatives

225499

VETASSESS

 

99

aeroplane pilot

231111

CASA

 

100

flying instructor

231113

VETASSESS

 

101

helicopter pilot

231114

CASA

 

102

fashion designer

232311

VETASSESS

 

103

industrial designer

232312

VETASSESS

 

104

jewellery designer

232313

VETASSESS

 

105

graphic designer

232411

VETASSESS

 

106

illustrator

232412

VETASSESS

 

107

web designer

232414

VETASSESS

 

108

interior designer

232511

VETASSESS

 

109

urban and regional planner

232611

VETASSESS

 

110

wine maker

234213

VETASSESS

Y

111

geologist

234411

VETASSESS

 

112

primary school teacher

241213

AITSL

 

113

middle school teacher (Aus) / intermediate school teacher (NZ)

241311

AITSL

 

114

education adviser

249111

VETASSESS

 

115

art teacher (private tuition)

249211

VETASSESS

 

116

dance teacher (private tuition)

249212

VETASSESS

 

117

music teacher (private tuition)

249214

VETASSESS

 

118

private tutors and teachers (nec)

249299

VETASSESS

 

119

teacher of English to speakers of other languages

249311

VETASSESS

 

120

dietitian

251111

DAA

 

121

nutritionist

251112

VETASSESS

 

122

occupational health and safety adviser

251312

VETASSESS

 

123

orthoptist

251412

VETASSESS

 

124

hospital pharmacist

251511

APharmC

 

125

industrial pharmacist

251512

VETASSESS

 

126

retail pharmacist

251513

APharmC

 

127

health promotion officer

251911

VETASSESS

 

128

health diagnostic and promotion professionals (nec)

251999

VETASSESS

 

129

acupuncturist

252211

Chinese Medicine Board of Australia

 

130

naturopath

252213

VETASSESS

 

131

traditional Chinese medicine practitioner

252214

Chinese Medicine Board of Australia

 

132

complementary health therapists (nec)

252299

VETASSESS

 

133

dental specialist

252311

ADC

 

134

dentist

252312

ADC

 

135

resident medical officer

253112

MedBA

 

136

anaesthetist

253211

MedBA

 

137

nurse educator

254211

ANMAC

 

138

nurse researcher

254212

ANMAC

 

139

nurse manager

254311

ANMAC

 

140

web developer

261212

ACS

 

141

software tester

261314

ACS

 

142

database administrator

262111

ACS

 

143

systems administrator

262113

ACS

 

144

network administrator

263112

ACS

 

145

network analyst

263113

ACS

 

146

ICT quality assurance engineer

263211

ACS

 

147

ICT support engineer

263212

ACS

 

148

ICT systems test engineer

263213

ACS

 

149

ICT support and test engineers (nec)

263299

ACS

 

150

judicial and other legal professionals (nec)

271299

VETASSESS

 

151

careers counsellor

272111

VETASSESS

 

152

drug and alcohol counsellor

272112

VETASSESS

 

153

family and marriage counsellor

272113

VETASSESS

 

154

rehabilitation counsellor

272114

VETASSESS

 

155

student counsellor

272115

VETASSESS

 

156

counsellors (nec)

272199

VETASSESS

 

157

interpreter

272412

NAATI

 

158

social professionals (nec)

272499

VETASSESS

 

159

recreation officer

272612

VETASSESS

 

160

welfare worker

272613

ACWA

 

161

agricultural technician

311111

VETASSESS

Y

162

anaesthetic technician

311211

VETASSESS

 

163

cardiac technician

311212

VETASSESS

 

164

medical laboratory technician

311213

AIMS

 

165

pharmacy technician

311215

VETASSESS

 

166

medical technicians (nec)

311299

VETASSESS

 

167

meat inspector

311312

VETASSESS

 

168

primary products inspectors (nec)

311399

VETASSESS

Y

169

chemistry technician

311411

VETASSESS

 

170

earth science technician

311412

VETASSESS

 

171

life science technician

311413

VETASSESS

 

172

science technicians (nec)

311499

VETASSESS

 

173

architectural draftsperson

312111

VETASSESS

 

174

building associate

312112

VETASSESS

 

175

building inspector

312113

VETASSESS

 

176

architectural, building and surveying technicians (nec)

312199

VETASSESS

 

177

mechanical engineering technician

312512

TRA

 

178

metallurgical or materials technician

312912

VETASSESS

 

179

mine deputy

312913

VETASSESS

 

180

hardware technician

313111

TRA

 

181

ICT customer support officer

313112

TRA

 

182

web administrator

313113

ACS

 

183

ICT support technicians (nec)

313199

TRA

 

184

farrier

322113

TRA

 

185

aircraft maintenance engineer (avionics)

323111

TRA

 

186

aircraft maintenance engineer (mechanical)

323112

TRA

 

187

aircraft maintenance engineer (structures)

323113

TRA

 

188

textile, clothing and footwear mechanic

323215

TRA

 

189

metal fitters and machinists (nec)

323299

TRA

 

190

precision instrument maker and repairer

323314

TRA

 

191

watch and clock maker and repairer

323316

TRA

 

192

toolmaker

323412

TRA

 

193

vehicle body builder

324211

TRA

 

194

vehicle trimmer

324212

TRA

 

195

roof tiler

333311

TRA

 

196

business machine mechanic

342311

TRA

 

197

cabler (data and telecommunications)

342411

TRA

 

198

telecommunications linesworker

342413

TRA

 

199

baker

351111

TRA

 

200

pastrycook

351112

TRA

 

201

butcher or smallgoods maker

351211

TRA

 

202

cook

351411

TRA

 

203

dog handler or trainer

361111

VETASSESS

 

204

animal attendants and trainers (nec)

361199

VETASSESS

 

205

veterinary nurse

361311

VETASSESS

 

206

florist

362111

TRA

 

207

gardener (general)

362211

TRA

 

208

arborist

362212

TRA

 

209

landscape gardener

362213

TRA

 

210

greenkeeper

362311

TRA

 

211

hairdresser

391111

TRA

 

212

print finisher

392111

TRA

 

213

printing machinist

392311

TRA

 

214

dressmaker or tailor

393213

TRA

 

215

upholsterer

393311

TRA

 

216

furniture finisher

394211

TRA

 

217

wood machinist

394213

TRA

 

218

wood machinists and other wood trades workers (nec)

394299

TRA

 

219

chemical plant operator

399211

TRA

 

220

power generation plant operator

399213

TRA

 

221

library technician

399312

VETASSESS

 

222

jeweller

399411

TRA

 

223

camera operator (film, television or video)

399512

TRA

 

224

make up artist

399514

TRA

 

225

sound technician

399516

TRA

 

226

performing arts technicians (nec)

399599

VETASSESS

 

227

signwriter

399611

TRA

 

228

ambulance officer

411111

VETASSESS

 

229

intensive care ambulance paramedic

411112

VETASSESS

 

230

dental technician

411213

TRA

 

231

diversional therapist

411311

VETASSESS

 

232

enrolled nurse

411411

ANMAC

 

233

massage therapist

411611

VETASSESS

 

234

community worker

411711

ACWA

 

235

disabilities services officer

411712

VETASSESS

 

236

family support worker

411713

VETASSESS

 

237

residential care officer

411715

VETASSESS

 

238

youth worker

411716

ACWA

 

239

diving instructor (open water)

452311

VETASSESS

 

240

gymnastics coach or instructor

452312

VETASSESS

 

241

horse riding coach or instructor

452313

VETASSESS

 

242

snowsport instructor

452314

VETASSESS

 

243

swimming coach or instructor

452315

VETASSESS

 

244

tennis coach

452316

VETASSESS

 

245

other sports coach or instructor

452317

VETASSESS

 

246

sports development officer

452321

VETASSESS

 

247

footballer

452411

VETASSESS

 

248

sportspersons (nec)

452499

VETASSESS

 

249

contract administrator

511111

VETASSESS

 

250

program or project administrator

511112

VETASSESS

 

251

insurance loss adjuster

599612

VETASSESS

 

252

insurance agent

611211

VETASSESS

 

253

retail buyer

639211

VETASSESS

 

 

SHARE